2015 - De wereld is groen.

Duurzame ontwikkeling is een breed en betwistbaar begrip waar eigenlijk geen unieke definitie van bestaat, laat staan een unieke aanpak. Het project- en adviesbureau van Jan Paul Reij heeft gekozen voor een pragmatische aanpak en werkt met een simpel ontwikkelmodel waar creativiteit de belangrijkste motor is voor de noodzakelijke energie in elk project. Met als doel dat het iets bijdraagt aan de wereld. Lees hier verder over de projecten.

De creatieve innovatie expert.
Creative business development, marketing, design en communicatie zijn niet meer weg te denken bij het begeleiden van innovatieve projecten en in organisaties die iets nieuws willen. Dit leidt tot heel verschillende werkzaamheden die, in wisselende samenstelling met en onder leiding van janpaulreij kunnen worden aangeboden: creatief en strategisch denken, plannen structureren, producten bedenken, nieuwe producten vormgeven, grafisch vormgeven, woordbeelden vormen, getallen begrijpbaar maken, processen ontwerpen, ketens samenstellen, bedoelingen verbeelden, ruimtelijke situaties ontwikkelen, tijdplanningen maken, geldplanningen opstellen. 
Alles om de informatieoverdracht tussen mensen te vereenvoudigen zodat, bij welke innovatie dan ook, de kansen op resultaten en rendement kunnen toenemen.

Innovatie is gelijk aan verandering of vernieuwing van iets wat al bestaat. Omdat alles wat enigszins nieuwer wordt onbekend is, betekend het een zoektocht naar versimpeling van complexiteit. Creativiteit helpt om een eenheid van gedachten tot stand te brengen en is een belangrijke energiemaker om richting te bepalen, commitment te vinden, leiding en begeleiding te geven, om inhoud en proces kloppend te krijgen of om verschil te maken. Om daarna bemind te worden of nog mooier: om succesvol te zijn.

De projecten waar we voor werken zijn gericht op actuele thema's met betrekking tot o.a. wonen, werken, eten, leefstijl, gezondheid, zorg, leefomgeving en samenwerking. We brengen interactie tot stand op wensen en eisen van klanten, die een kwalitatief hoogwaardig product wil aanbieden of willen ontvangen. Daarbij zijn efficiëntie, doelgerichte en verantwoorde productie voorwaarde en is een gezond rendement het uitgangspunt. 

Op weg naar een duurzame economie zijn er dagen te kort om zoveel zinnige dingen te doen. Denk groot, doe klein. Voor onze kinderen en hun kinderen, voor morgen en overmorgen. U en ik. Wie daar iets mee heeft of, hoe dan ook, wil bijdragen of onderdeel wil uitmaken van de projecten, is welkom. Begint het met een eenvoudig bericht? 

Jan Paul Reij